Bus terminal in the city Rakhiv

The city Rakhiv provides bus service via 18 routes.

Popular routes from the city Rakhiv

Rakhiv - Brno, Rakhiv - Delyatyn, Rakhiv - Dolyna, Rakhiv - Hradec Kralove, Rakhiv - Ivano-Frankivsk, Rakhiv - John Paul II Kraków-Balice International Airport, Rakhiv - Kalush, Rakhiv - Katowice, Rakhiv - Kraków, Rakhiv - Liberec, Rakhiv - Lviv.

See all routes

Bus terminal location in the city Rakhiv